Regulamin teleporad medycznych

 1. Korzystanie przez pacjentów z teleporad medycznych z lekarzem Derma Clinique odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Z teleporad medycznych z lekarzem Derma Clinique mogą korzystać pacjenci:
  – kontynuujący leczenie w Derma Clinique,
  – wymagający pilnej konsultacji.
 3. Teleporad medycznych udzielają lekarze Derma Clinique o specjalnościach wymienionych w zakładce „O nas” na stronie internetowej https://www.dermaclinique.pl/.
 4. Poprzez teleporadę medyczną z lekarzem Derma Clinique należy rozumieć udzielanie porad medycznych przez lekarzy w kontakcie telefonicznym. Kontakt telefoniczny z lekarzem Derma Clinique inicjowany jest przez pacjenta w następujący sposób:
  1) wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej https://www.dermaclinique.pl/teleporada/,
  2) opłacenia usługi szybkim przelewem on-line.
 5. Lekarz Derma Clinique kontaktuje się z pacjentem z numeru zastrzeżonego. Podejmowane są trzy próby kontaktu, w wyznaczonym przez pacjenta przedziale czasu.
 6. Jeżeli teleporada medyczna dotyczy pacjenta kontynuującego leczenie w Derma Cliniqe,
  lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie podanych przez pacjenta: ??? daty ostatniej wizyty
  oraz numeru PESEL.
 7. W ramach teleporad medycznych z lekarzem Derma Clinique pacjent może wysłać do lekarza zdjęcie lub plik obrazujący problem zdrowotny, w tym także wyniki badań. Materiały należy przesłać na prywatny e-mail podany obok nazwiska lekarza. Dopuszczalna maksymalna wielkość pliku to 10MB.
 8. W ramach teleporady medycznej lekarz Derma Clinique może:
  – udzielić porady medycznej,
  – zinterpretować przesłane wyniki badań,
  – wystawić e-receptę,
  – udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
  – w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowanie na diagnostykę
  nieinwazyjną, badania laboratoryjne oraz na konsultacje ze specjalistami innych dziedzin medycznych,
  – przesłać lub zaprezentować materiały o tematyce zdrowotnej.
 9. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze
  niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych
  osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach teleporady medycznej lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki
  Regulaminu, ma prawo przerwać rozmowę.
 10. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady, lekarz podejmie trzy próby ponownego kontaktu z pacjentem. W przypadku nieuzyskania połączenia poradę uznaje się za udzieloną.
 11. Korzystanie z teleporad medycznych z lekarzem Derma Clinique jest możliwe po uprzedniej akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach teleporad medycznych znajdą się w dokumentacji medycznej.
 12. Derma Clinique nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas teleporad medycznych.

Regulamin ważny od 25 marca 2020 roku

Scroll to Top

Zostańmy w kontakcie

Newsletter

Bądź na bieżąco z promocjami i ofertami specjalnymi.

Subscription Form 2