teleporada

teleporada

  Zadzwoń i umów się teraz  792 305 990  

Regulamin teleporad medycznych w Derma Clinique

 

1. Korzystanie przez pacjentów z teleporad medycznych z lekarzem Derma Clinique odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Z teleporad medycznych z lekarzem Derma Clinique mogą korzystać pacjenci:

 1. kontynuujący leczenie w Derma Clinique
 2. wymagający pilnej konsultacji

3. Teleporad medycznych udzielają lekarze Derma Clinique o specjalnościach wymienionych w zakładce „O nas” na stronie internetowej http://www.dermaclinique.pl/.

4. Poprzez teleporadę medyczną z lekarzem Derma Clinique należy rozumieć udzielanie porad medycznych przez lekarzy w kontakcie telefonicznym. Kontakt telefoniczny z lekarzem Derma Clinique inicjowany jest przez pacjenta w następujący sposób:

 1. wypełnienie formularza dostępnego na stronie internetowej http://www.dermaclinique.pl/teleporady
 2. opłacenia usługi szybkim przelewem on-line.

5. Lekarz Derma Clinique kontaktuje się z pacjentem z numeru zastrzeżonego. Podejmowane są trzy próby kontaktu, w wyznaczonym przez pacjenta przedziale czasu.

6. Jeżeli teleporada medyczna dotyczy pacjenta kontynuującego leczenie w Derma Cliniqe, lekarz identyfikuje pacjenta na podstawie podanych przez pacjenta: daty ostatniej wizyty oraz numeru PESEL.

7. W ramach teleporad medycznych z lekarzem Derma Clinique pacjent może wysłać do lekarza zdjęcie lub plik obrazujący problem zdrowotny, w tym także wyniki badań. Materiały należy przesłać na prywatny e-mail podany obok nazwiska lekarza w formualrzu zapisu. Dopuszczalna maksymalna wielkość pliku to 10MB.

8. W ramach teleporady medycznej lekarz Derma Clinique może:

 1. udzielić porady medycznej,
 2. zinterpretować przesłane wyniki badań,
 3. wystawić e-receptę,
 4. udzielić informacji na temat przyjmowanych leków,
 5. w uzasadnionych medycznie przypadkach wystawić skierowanie na diagnostykę nieinwazyjną, badania laboratoryjne oraz na konsultacje ze specjalistami innych dziedzin medycznych,
 6. przesłać lub zaprezentować materiały o tematyce zdrowotnej.

9. Pacjent zobowiązany jest do nieużywania zwrotów lub załączania treści o charakterze niecenzuralnym, obraźliwym, erotycznym, naruszającym dobra osobiste lekarza lub innych osób oraz naruszające przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Jeżeli w ramach teleporady medycznej lekarz stwierdzi, że nie zostały zachowane powyższe warunki Regulaminu, ma prawo przerwać rozmowę.

10. W sytuacji problemów technicznych lub zerwania połączenia podczas porady, lekarz podejmie trzy próby ponownego kontaktu z pacjentem. W przypadku nieuzyskania połączenia poradę uznaje się za udzieloną.

11. W przypadku braku możliwości wykonania teleporady medycznej spowodowanej takimi okolicznościami jak:

 1. awaria systemów, koniecznych do wykonani teleporady
 2. niedostępność wybranego leakrza

Derma Clinique zaproponuje zrealizowanie teleporady medycznej w innym, wskazanym przez siebie terminie. W przypadku braku zgody na zrealizowanie teleporady medycznej w innym zaproponowanym terminie Derma Clinique dokonuje zwrotu uiszczonej przez pacjenta opłaty za usługę, na rachunek bankowy z którego została dokonana płatność, w terminie do 14 dni od momentu odmowy skorzystania z teleporady medycznej w zaproponowanym terminie.

12. Prawo do odstapienia:

 1. Pacjent ma prawo odstąpić od umowy o świadczenie usługi teleporady medycznej w terminie 14 dni od przesłania formularza i opłacenia usługi. W przypadku odstąpienia od Umowy o świadczenie usługi teleporady medycznej Derma Clinique w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwraca pacjentowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności następuje w taki sam sposób w jaki płatność została dokonana przez pacjenta.
 2. Pacjent traci prawo do odstąpienia od od umowy o świadczenie usługi teleporady medycznej, jeżeli usługa zostanie zrealizowana przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

13. Korzystanie z teleporad medycznych z lekarzem Derma Clinique jest możliwe po uprzedniej akceptacji wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu oraz jest równoznaczne z wyrażeniem zgody, że informacje i wypowiedzi przez niego udzielone w ramach teleporad medycznych znajdą się w dokumentacji medycznej.

14. Derma Clinique nie ponosi odpowiedzialności za zakres danych podawanych przez pacjenta podczas teleporad medycznych.

Regulamin ważny od: 25 marca 2020r.

JSN Metro is designed by JoomlaShine.com